เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

 


คำศัพท์ประกันชีวิต

VARIABLE ANNUITY เงินรายปีแบบเปลี่ยนแปรได้
- การจ่ายเงินได้ประจำที่เปลี่ยนแปรตามผลของการลงทุน โดยใช้มูลค่าของหุ้นตามบัญชีเป็นเกณฑ์ เงินได้ประจำแบบนี้อาจจะสูงขึ้นหรือลดลงไม่แน่นอน ต่างจากแบบเงินได้ประจำปรกติ ซึ่งรับรองจำนวนเงินได้ที่แน่นอน แม้ว่าการลงทุนของผู้รับประกันภัยจะขาดทุนก็ตาม
***
VESTING สิทธิพึงได้
- สิทธิของลูกจ้างภายใต้แผนเงินบำนาญ ที่นายจ้างซื้อการประกันเงินรายปีเพื่อลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินผลประโยชน์ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่กำหนด
***
 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939