ยินดีต้อนรับสู่ทีมงานมืออาชีพความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ เมืองไทยประกันชีวิต
ทีมงานยอดขายอันดับ 1 ของบริษัทฯ

รับสมัครตำแหน่งที่ปรึกษาการเงิน


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ


ความมั่นคงและแข็งเกร่ง


•ค่านายหน้าปีแรกและปีต่ออายุ (สร้างได้ไม่มีขีดจำกัด)
• โบนัสรายปี
• โบนัสส่งเสริมการขาย
• สวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
• รางวัลการแข่งขัน
• การท่องเที่ยวต่างประเทศ
• ฟรี การฝึกอบรมเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
• การเลื่อนตำแหน่งภายใน 3-6 เดือน
• อิสระในการบริหารเวลา ความคิด อนาคต ความมั่นคง
 
•บริษัทก่อตั้งมากว่า 60 ปี
• ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 5 ปี
• เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ
• มีสาขารองรับทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง
• แบบประกันรองรับทุกกลุ่มลูกค้ากว่า 100 แบบ
• การบริการหลังการขายแบบมืออาชีพ
• ได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดีเลิศ
• พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกท่านประสบ

ความสำเร็จในวิชาชีพ


รับเว็บไซต์ขยายงานฟรี

ขั้นตอนการสมัคร กรอกใบสมัครพร้อมบัตรประชาชน และ รูปถ่ายหน้าตรง 1" อบรมและสอบขอรับใบอนุญาต 2 วัน (สำหรับท่านทีเคยมีบัตรแล้วอบรม 1 วัน)

สมัครตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต
สมัครตำแหน่ง  ฝ่ายขายประกันรถ+ประกันชีวิต  ตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อ-สกุล
เพศ หญิง ชาย
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เวลาที่ติดต่อสดวก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
LIND ID
ที่อยู่ทางอีเมล์
รายได้ปัจจุบัน
สถานะภาพ โสด สมรส หย่าร้าง
สถานะภาพการทำงาน ว่างงาน งานประจำนักศึกษา
ต้องการสมัครแบบ เต็มเวลา อาชีพเสริม
บัตรตัวแทนประกันชีวิต ยังไม่เคยมี เคยมีแล้ว
บัตรประชาชน
ข้อความเพิ่มเติม
พิมพิ์ตามที่เห็น

Click to reload image
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  Designed by: ThemZa