ติดต่อคุณ นภัสสรณ์

   เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

 

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิต

 โทร   064-1165939

 

savingลดหย่อนภาษี

 แบบประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีเป็นแบบระยะสั้นรับผลตอบแทนสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระยะยาวเพื่อไม่เป็นภาระรับผลตอบแทนเร็ว
พร้อมลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้สูงถึง 100,000 บาท


เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Super Saving 14/7

ออม 7 ปีคุ้มครอง 14 ปีรับเงินครบสัญญา
รับผลตอบแทนสูงถึง 135%
พร้อมลดหย่อนภาษี


 

MuangThai_Smart_Saving10-6 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Smart Saving 10/6

 รับเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่1-9 ปีละ10%*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 700%*
พร้อมลดหย่อนภาษี

เมืองไทย ธนพันธ์ โดย เมืองไทยประกันชีวิต

เมืองไทย ธนพันธ์

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้คุณและครอบครัว
คนที่คุณรักฝาก 8 ปีคุ้มครอง 20 ปี
พร้อมลดหย่อนภาษี

 


เมืองไทย เพิ่มทรัพย์ 12/6 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Saving เพิ่มทรัพย์ 12/6
 ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ปี 
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6  ปี
 


เมืองไทย ทวีทรัพย์ 15/7 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

Saving ทวีทรัพย์ 15/7
มอบเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาทุก 2 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรรม์
รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 236%พร้อมลดหย่อนภาษี 


เมืองไทย สมาร์ เซฟเวอร์ 10/1 โดย เมืองไทยประกันชีวิต

สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1
ได้ผลประโยชน์แน่นอน 3%ทุกสิ้นปีกรมธรรม์
ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-9อัตราผลตอบแทน
จากการออม (IRR) สูงสุด 4.20%พร้อมลดหย่อนภาษี


 
yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

 
www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  นภัสสรณ์  064-1165939