มรดก 100,000,000 บาท


นภัสสรณ์

ผู้จัดการฝ่ายขายสำนักงานใหญ๋

เลขที่ใบอนุญาต 5301062491

โทร  064-1165939


เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4


จุดเด่น เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

จ่ายสั้น.....ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี

• รับเงินจ่ายคืนทุกปี....ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 235% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

• อุ่นใจ.....ด้วยความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญาสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

• ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี 

• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4  ปี

• อายุที่รับประกันภัย  1 เดือน – 70 ปี

• จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000  บาท

• สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน และ ราย 3 เดือน 

• การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

• การซื้อสัญญาเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ  -  เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ตัวอย่างแบบประกัน ชายอายุ 30 ปี ทุนประกัน 150,000 บาท

เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4


 

      สนใจแบบประกัน  เมืองไทย เซฟวิ่ง ดีไลท์ 10/4 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด     

 

 

     
 

ชื่อ-สกุล

 

เพศ

หญิง   ชาย
 

วันเกิด ว/ด/ป

  อายุ:
 

ปัจจุบันอยู่จังหวัด

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 

ชำระเบี้ยต่อปี

 

สัญญาเพิ่มเติม

   ค่ารักษาพยาบาล   ชดเชยรายวัน
     โรคร้ายแรง          ประกันอุบัติเหตุ
  ทำประกันเพื่อ   ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง  ลดหย่อนภาษี
  เบอร์โทรศัพท์
  LINE ID  
  วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
  เวลา
  หมายเหตุ
  อีเมล์ของท่าน
ต้องการรับข่าวสารโปรโมชั่น ต้องการรับ  ไม่ต้องการรับ
   ใส่ตามที่ท่านเห็น   Click to reload image
     
 

 


 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) by muangthaihappy.com

yahoo twitter youtube gmail google+ facebook

www.muangthaihappy.comเป็นเว็บไซต์ของตัวแทน ให้ข้อมูล ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์ และ ลดหย่อนภาษีของ บริษัท ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 250 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310